Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Au spus unii despre avva Or şi despre avva Theodor că puneau pământ pe chilii şi au zis unul către altul: „De ne va cerceta pe noi acum Dumnezeu, ce facem?” Şi plângând, au lăsat pămân... mai mult

Se spunea despre avva Or că nici n-a minţit vreodată, nici s-a jurat, nici a blestemat pe vreun om, nici a grăit fără de nevoie.

Zicea avva Or lui Pavel, ucenicul său: „Vezi, niciodată cuvânt străin să nu aduci în chilia aceasta!”

S-a dus odată Pavel, ucenicul lui avva Or, să cumpere zmicele de finic şi a aflat că alţii au apucat înainte şi au dat arvună; că niciodată arvună nu da avva Or la nimic, ci la vreme trimit... mai mult

Zis-a avva Or: „De mă vezi că am cugetat asupra cuiva, să ştii că şi el acelaşi cuget îl are asupra mea”.

Era un comis în părţile lui avva Or, care se numea Longhin şi multe milostenii făcea. Şi el venind la unul din părinţi, l-a rugat să-l ducă la avva Or. Deci ducându-se călugărul la bătr... mai mult

L-a întrebat avva Sisoe pe avva Or, zicând: „Spune-mi un cuvânt”. Şi i-a zis: „Ai încredere în mine?” „Da, am”. Apoi, a urmat: „Du-te şi ce m-ai văzut pe mine că fac, fă şi t... mai mult

Se spunea despre avva Or şi despre avva Teodor, că puneau început bun şi mulţumeau lui Dumnezeu totdeauna.

Zis-a avva Or: „Cununa călugărului este smerita cugetare”.

Zis-a iarăşi [avva Or]: „Cel ce este cinstit şi lăudat mai presus de vrednicie, mult se păgubeşte, iar cel ce nicidecum nu este cinstit de oameni, de sus va fi slăvit”.

1 2 »


->
Adaus