Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 »

Un frate şedea într-o chilie din Egipt, în multă smerenie petrecând. Şi avea acesta o soră care curvea în cetate pricinuind pierzare la multe suflete. De multe ori supărându-l bătrânii, ma... mai mult

DE LA SFÂNTUL AMFILOHIE Un frate biruindu-se de curvie, în toate zilele se afla săvârşind păcatul şi în toate zilele Îl îmblânzea pe Stăpânul său cu lacrimi şi cu rugăciuni. Şi aşa ... mai mult

Alt frate, iarăşi, după ce s-a pocăit, s-a liniştit. Dar s-a întâmplat că el îndată s-a lovit de-o piatră şi şi-a rănit piciorul şi din acea rană a curs atâta sânge încât a leşina... mai mult

La un frate care căzuse în păcat, s-a arătat satana şi i-a zis: „Nu eşti creştin?” Iar fratele i-a răspuns: „Orice sunt, tot sunt mai bun decât tine”. Iar satana iarăşi a zis: „Î... mai mult

Un frate fiind stăpânit de mâhnire, l-a întrebat pe un bătrân: „Ce voi face, că-mi zic gândurile că fără de vreme m-am lepădat de lume şi nu pot să mă mântuiesc”. Şi i-a răspuns ... mai mult

Alt frate l-a întrebat pe acelaşi bătrân, zicând: „Părinte, ce vrea să înţeleagă proorocul când zice: «Nu este mântuire în Dumnezeul lui?» [Ps 3, 2]” Şi i-a zis bătrânul: „Vrea... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bâtrân, zicând: „De se va întâmpla cineva, din lucrarea diavolului, să cadă în curvie ce se întâmplă cu cei ce s-au smintit?” Şi a povestit bătrânul, zic... mai mult

Un frate s-a luptat de dracul curviei şi s-a întâmplat să treacă printr-un sat al Egiptului unde a văzut o femeie frumoasă, care era fata preotului elinilor. Văzând-o, s-a rănit cu dânsa. A... mai mult

Spuneau părinţii despre un bătrân, că îi ziceau lui gândurile: „Lasă astăzi că mâine te vei pocăi!” El le răspundea: „Nu! Astăzi mă voi pocăi şi mâine fie voia lui Dumnezeu”.

Doi fraţi după trup s-au lepădat de lume. Unul şezând în muntele Eleonului, într-una din zile aprinzându-se tare la inimă, de umilinţă s-a pogorât în Sfânta Cetate. Şi mergând la jud... mai mult

1 2 3 »


->
Adaus