Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

A întrebat un bătrân dacă se folosesc cei ce cer de rugăciunile părinţilor iar ei se lenevesc. Şi i-a răspuns: „Mult poate rugăciunea dreptului, precum este scris; însă care se face, adi... mai mult

Un frate s-a dus la unul din bătrâni în lavra lui Suca, deasupra Ierihonului, şi i-a zis: „Cum trăieşti, părinte?” Răspuns-a lui bătrânul: „Rău”. Zis-a lui fratele: „Pentru ce tr... mai mult

A zis un bătrân: „În Schit era un frate osârduitor la slujba sa, dar leneş la celelalte. Şi într-o zi se arată satana către unul din bătrâni, şi îi zice: «O, minune! Cutare monah mă s... mai mult

Ziceau bătrânii că oglinda călugărului este rugăciunea. Şi iarăşi ziceau ei, că precum este cu neputinţă a-şi vedea cineva faţa sa în apă tulbure aşa şi sufletul nu poate să se roag... mai mult

A zis un bâtrân: „Când omul se va păzi, să nu-l nedreptăţească pe aproapele, atunci are îndrăzneală cu gândul său că rugăciunea lui s-a primit la Dumnezeu. Iar dacă cineva îl va ned... mai mult

Povestit-a unul din părinţi: „La Schit când făceau Sfânta Liturghie clericii, se pogora ca un vultur peste Jertfa cea de taină şi nimeni nu-l vedea, decât clericii. Într-o zi a cerut unul d... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân oarecare, zicând: „Oare pentru care păcat nu primeşte Dumnezeu rugăciunea omului?” Răspuns-a lui bătrânul: „Pentru pizma şi ţinerea de minte a rău... mai mult


->
Adaus