Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Un frate a zis unui bătrân: „Nu văd nici un bine înaintea mea”. I-a răspuns bătrânul: „Tu eşti cu patru uşi, iar cel ce voieşte va intra şi va ieşi prin tine şi tu nu pricepi. Îns... mai mult

Şi iarăşi a fost întrebat: „Pentru ce mă trândăvesc adeseori?” Şi i-a răspuns: „Pentru că n-ai înştiinţat încă starea ta”.

Şi iarăşi l-a întrebat: „Ce se cade călugărului să facă?” Şi i-a răspuns: „Toată fapta bună să o facă şi de la tot răul să se depărteze”.

Zis-au părinţii: „La tot gândul ce îţi vine, să îi zici: «Al nostru eşti sau al vrăjmaşilor noştri?» Şi ştiu că îţi va spune ţie”.

Şi iarăşi a zis: „Sufletul este asemenea izvorului: de-l vei curăţi, va izvorî, iar de îl vei astupa, va pieri”.

Şi iarăşi a zis: „Socotinţa este mai mare decât toate faptele cele bune”.

Au zis bătrânii: „De vei vedea pe cel tânăr, de voia sa suindu-se la ceruri, apucă-l de picior şi trage-l, căci nu îi este de folos”.

Zis-a un bătrân: „Neamul acesta nu caută ziua de astăzi, ci ziua de mâine”.

Iarăşi a zis: „Îndrăzneala şi râsul sunt asemenea focului care arde paiele”.

Iarăşi a zis: „Omul care se nevoieşte pentru Dumnezeu, asemenea este mucenicului”.

1 2 3 4 5 6 7 8 »


->
Adaus