Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Povestitu-s-a despre avva Netra, ucenicul lui avva Riluan, că şi când şedea în chilia sa în muntele Sinai, cu măsură se ocârmuia pe sineşi după trebuinţa trupului. Iar când s-a făcut epi... mai mult


->
Adaus