Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 5 »

Povestit-au unii pentru avva Ioan Colov, că mergând către un bătrân tebeu la Schit, ședea în pustie și luând avva lui un lemn uscat, l-au răsădit și i-a zis lui: „În fiecare zi adapă a... mai mult

Se spunea pentru avva Ioan Colov, că a zis odată fratelui său celui mai mare: „Voiam fără de grijă să fiu, precum îngerii sunt fără de grijă, nimic lucrând, ci nelipsit slujind lui Dumne... mai mult

Zis-a avva Ioan Colov: „De va voi împăratul să ia vreo cetate, apa întâi o oprește și hrana și așa vrăjmașii de foamete pierind, se supun lui! Așa și patimile trupului: dacă cu post ș... mai mult

Zis-a iarăși [avva Ioan Colov], că: „Cel ce se sătura și vorbește cu copil, iată, a curvit în cuget cu dânsul”

Zis-a iarăși [avva Ioan Colov] că suindu-se odată pe calea Schitului cu împletitura l-a văzut pe cămilar vorbind și pornindu-se el (avva) spre mânie și lăsând vasele, a fugit

Altădată iarăși la seceriș, [avva Ioan Colov] a auzit pe un frate vorbind aproapelui cu mânie și zicând: „Ieși tu!” Și lăsând secerișul a fugit el (avva)

S-a întâmplat, că niște bătrâni la Schit să mănânce împreună unii cu alții, și era cu dânșii și Avva Ioan [Colov]. Și s-a sculat un bătrân mare să dea vasul cu apă; și nimeni n-a... mai mult

Șezând el [avva Ioan Colov] odată înaintea bisericii, l-au încunjurat frații și îl întrebau pe el pentru gândurile lor și văzând unul din bătrâni și luptat fiind de zavistie, i-a zis l... mai mult

Spuneau părinții că mâncând odată frații dragoste, a râs un frate la masă. Și văzându-l avva Ioan [Colov], a plâns, zicând: „Oare ce are fratele acesta în inima luii, că a râs, avâ... mai mult

Au venit odată unii din frați, ca să-l ispitească pe el [avva Ioan Colov]. Că nu-și lasă cugetul său ca să se răspândească, nici nu grăia vreun lucru al veacului acestuia și i-a zis lui:... mai mult

1 2 3 4 5 »


->
Adaus