Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Povestit-a sfântul Epifanie, episcopul Ciprului, că în vremea fericitului Atanasie cel Mare, nişte păsări zburând împrejurul capiştei lui Serapid, strigau neîncetat: „Cras! cras!” Şi ve... mai mult

Acesta [sfântul Epifanie] a povestit, că în cetatea Alexandriei era un vizitiu, care era feciorul unei maici ce se numea Maria. Acesta la alergarea de cai ce se făcea, a căzut, apoi sculându-se ... mai mult

S-a vestit fericitului Epifanie, episcopul Ciprului de la avva mănăstirii, pe care o avea în Palestina, aşa: „Cu rugăciunile tale nu ne-am lenevit de canonul nostru, ci cu osârdie citim şi ce... mai mult

. A trimis odată sfântul Epifanie către avva Ilarion, rugându-l pe el şi zicând: „Vino să ne vedem mai înainte de a ne duce din trup”. Şi mergând el, s-au bucurat unul cu altul. Dar mân... mai mult

Acesta-şi [sfântul Epifanie] zicea: „Dacă Melchisedec, chipul lui Hristos, a binecuvântat pe Avraam, rădăcina iudeilor, cu mult mai vârtos însuşi adevărul Hristos binecuvintează şi sfin... mai mult

Acesta-şi [sfântul Epifanie] zicea: „Cananianca strigă şi se ascultă. Şi femeia căruia îi curgea sânge, tace şi se fericeşte iar fariseul strigă şi se osândeşte; vameşul nici nu desc... mai mult

Acesta-şi [sfântul Epifanie] zicea: „Proorocul David întru fără de vreme se ruga, în miezul nopţii se scula înainte de zori se cucerea, în zori sta de faţă, dimineaţa se ruga, seara şi ... mai mult

Zis-a iarăşi [sfântul Epifanie]: „De nevoie este câştigarea cărţilor creştineşti la cei ce pot să le dobândească. Că şi singură vederea cărţilor mai pregetători către păcat ne fa... mai mult

Zis-a iarăşi [sfântul Epifanie]: „Mare întărire spre a nu păcătui este citirea Scripturilor”

Zis-a iarăşi [sfântul Epifanie]: „Mare prăpastie şi adâncă groapă este neştiinţa Scripturilor”

1 2 »


->
Adaus