Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Copil era avva Efrem şi a văzut vis, adică vedenie, că a răsărit vie pe limba lui şi a crescut şi a umplut toată partea cea de sub cer, fiind foarte roditoare. Şi veneau toate păsările cer... mai mult

Altădată iarăşi [avva Efrem] a văzut unul din sfinţi în vedenie, o ceată de îngeri pogorându-se din cer la porunca lui Dumnezeu, având în mâini o carte, adică un tom scris din lăuntru ... mai mult

Altădată iarăşi, trecând Efrem, din îndemnare oarecare a venit o păcătoasă, cu măgulire să-l tragă spre împreunare urâtă, iar de nu, măcar să-l pornească spre mânie, că niciodată ... mai mult


->
Adaus