Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Au zis unii pentru avva Ghelasie, că avea o carte în membrane, al cărei preţ era de optsprezece bani. Şi era scrisă într-însa toată Scriptura cea veche şi cea nouă şi se afla pusă în bis... mai mult

Acestui avva Ghelasie, i-a rămas o chilie de la un oarecare bătrân, care era şi el monah, împrejurul Nicopolei având locuinţa. Şi această chilie avea şi livadă. Deci un lucrător oarecare a... mai mult

Încă şi aceasta au povestit-o mulţi din ucenicii lui, că, oarecând fiind adus lor un peşte, pe acesta prăjindu-l bucătarul, l-a adus la chelar, iar sosind chelarului o trebuinţă de nevoie, ... mai mult

Se spunea pentru avva Ghelasie, nu numai de ucenicii lui, ci şi de alţii mulţi, care adesea, ori se duceau la dânsul, cum că în vremea Soborului celui a toată lumea din Calcedon, Teodosie care ... mai mult

Povestesc unii pentru el, că în tinereţile sale vieţuia viaţa cea fără de avere. Deci erau întru aceea vreme şi alţii mulţi prin aceleaşi locuri iubind o viaţă ca aceea, între care şi ... mai mult

Se spunea pentru avva Ghelasie că de multe ori fiind tulburat de gânduri, ca să se ducă înlăuntrul pustiei, iar mai de pe urmă dacă a văzut că nu poate să se împotrivească, a început a i... mai mult


->
Adaus