Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Luptat a fost odată avva Moise spre curvie foarte. Şi nemaiputând să şadă în chilie, s-a dus şi l-a vestit pe avva Isidor. Şi l-a rugat pe el bătrânul ca să se întoarcă la chilia să dar... mai mult

Un frate odată a greşit în Schit şi făcându-se adunare, a trimis către avva Moise, dar el nu voia să vină. Deci a trimis către dânsul preotul zicând: „Vino, că te aşteaptă norodul!”... mai mult

Altădată făcându-se adunare în Schit, vrând părinţii să-l certe [pe avva Moise], l-au defăimat pe dânsul, zicând: „Pentru ce vine în mijlocul nostru şi etiopeanul acesta?” Iar el auz... mai mult

Ziceau părinţii despre avva Moise, că s-a făcut cleric şi i-a pus lui epitrahilul. Şi i-a zis arhiepiscopui: „Iată, te-ai făcut totut alb, avvo Moise!” Zis-a lui bătrânul: „Oare la cel... mai mult

S-a dat odată în Schit poruncă: „Postiţi săptămâna aceasta!” Şi în acea vreme au venit nişte fraţi de la Egipt la avva Moise şi le-a făcut lor puţină fiertură. Şi văzând vecinii... mai mult

Un frate a venit la Schit la avva Moise, cerând de la dânsul cuvânt. Şi i-a zis lui bătrânul: „Du-te, şezi în chilia ta şi chilia te va învăţa pe tine toate”

Zis-a avva Moise: „Omul cel ce fuge este asemenea cu strugurele cel copt, iar cel ce petrece între oameni, este ca aguridă”

A auzit odată stăpânul locului despre avva Moise şi s-a dus la Schit ca să-l vadă. Şi i-au vestit unii bătrânului de aceasta. Atunci s-a sculat să fugă în luncă şi i-a întâlnit, zicân... mai mult

Zicea avva Moise în Schit: „De vom păzi poruncile părinţilor noştri, eu mă fac chezaş pentru voi către Dumnezeu, că barbarii nu vor veni aici, iar de nu le vom păzi, are să se pustiască ... mai mult

Şezând odată fraţii lângă dânsul [avva Moise], le zicea lor: „Iată barbarii astăzi vin la Schit. Sculaţi-vă şi fugiţi!” „Dar tu nu fugi, avvo?” Iar el le-a zis: „De atâţia ani... mai mult

1 2 »


->
Adaus