Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru Dragoste (apoftegma 13): Distribuie pe Telegram

A venit odinioară un frate la un bătrân şi i-a zis: „Părinte, fratele meu mă slăbănogeşte, ducându-se aici şi acolo şi mă necăjeşte”. Iar bătrânul l-a rugat, zicând: „Poartă neputinţa fratelui tău şi Dumnezeu văzând lucrul răbdării tale, îl întoarce pe el, că nu este lucru cuviincios să porţi pe cineva cu asprime, căci drac pe drac nu scoate, ci mai vârtos cu bunătatea, fiindcă şi Dumnezeul nostru cu binele îi poartă pe oameni”. Şi a povestit bătrânul, zicând: „Erau în Tebaida doi fraţi. Unul luptat fiind de războiul curviei şi stăpânit de gânduri, zicea către celălalt: «Mă duc în lume». Iar celălalt plângând, zicea: «Nu te las, frate, să mergi în lume şi să-ţi pierzi toate ostenelile tale şi fecioria ta». Dar acela nu-l asculta, zicând: «Nu şed, de nu mă voi duce. Deci sau vino cu mine şi iarăşi mă voi întoarce cu tine, sau slobozeşte-mă şi voi rămâne în lume». Nedumerindu-se fratele, s-a dus la un bătrân şi i-a povestit lui acestea. Iar bătrânul i-a zis: «Du-te cu dânsul şi Dumnezeu pentru osteneala ta nu-l va lăsa să cadă!» Şi sculându-se au venit în lume. După ce au ajuns la un sat, văzând Dumnezeu osteneala cea pentru dragostea fratelui, a ridicat războiul de la fratele cel ce se lupta şi uşurându-se acela, i-a zis lui: «Iată, frate, socoteşte că am păcătuit, dar ce am dobândit din aceasta? Să ne întoarcem la chilie». Şi s-au întors nevătămaţi amândoi..


->