Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru Îndelunga răbdare și nepomenirea de rău (apoftegma 15): Distribuie pe Telegram

A fost un bătrân iubitor de fraţi şi plin de multă dragoste, nesocotind niciodată răul. Iar un frate furând vase, le-a dus şi le-a pus la dânsul, neştiind nimic bătrânul despre acel lucru. După vreo câteva zile, s-au găsit vasele acelea şi pârât fiind bătrânul, a pus metanie, zicând: „Iartă-mă, că mă pocăiesc!” După puţin timp a venit fratele care furase vasele şi le pusese la el şi i-a făcut vorbă zicând bătrânului: „Tu ai furat vasele?” Şi bătrânul punea metanie fratelui, zicând: „Iartă-mă!” Încă şi altul din fraţi, de greşea cândva şi tăgăduia, el punea metanie, zicând: „Iertaţi-mă!” Atâta era de cucernic şi de smerit cuviosul, încât nici cu cuvântul nu a rănit cândva pe cineva. .


->